11/23/2011
Ngọc Phi : Chùm thơ bốn chữ

clip_image002

Hình : Hoa Cười – Lưu Na

 

 

Mở Cửa

 

Bóng tối gọi ta

Lời ru của gió

Những lời thiết tha

Nén lòng mở cửa

 

 

Bài thơ sau cuộc chiến

 

Trăng tà bãi trước

Hiu hắt rừng sau

Ta ngồi giữa núi

Sau chiến chinh sầu

Về đâu em hỡi ?

Kẻ ở giang đầu

Một linh hồn cỗi

Muôn trùng thương đau

 

Ngọc Phi

 

 

 

©T.Vấn 2011