05/20/2014
Ngọc Phi : Mang Mang Khúc

raining

Ta hái trần gian một đóa sầu

Mang mang trời đất đi về đâu ?

Cùng trăng lên núi thu tàn cuộc

Theo cát về nguồn lấp bể dâu

Một bóng chim bay rồi một bóng

Chim theo rời rụng tiếng kêu chiều

Em ghé môi sầu hôn mật đắng

Ta thấy buồn ơi ! tịch tịch liêu

Ngọc Phi

©T.Vấn 2014