10/22/2018
Hoàng Xuân Sơn: ổ tầm tầm

 

tặng tấm chân dung Luân Hoán

 

đã có lập nhóm rồi

mà tả tơi rơi rụng

bây giờ chẳng phe nhóm

vẫn tà tà rong chơi

 

liều mạng thì đã liều

bụi bờ còn sống sót

cứ rình rang nối đuôi

cuộc chơi nào cũng lọt

 

kể cả lúc nằm buồn

cũng khoèo dăm ba nốt

nhạc nhạc nhạc nhạc nhạc

lời chiều như mây tuôn

 

hoàng xuân sơn

20 oct. 18

 

 

 

 

©T.Vấn 2018