05/12/2020
Hòang Xuân Sơn: DỚ MẠ/AI BIẾT

Hoa Hồng – Tranh: Mai Tâm

 

Nhìn ảnh mạ cười tươi trên bàn thờ

mình lẩm bẩm nhớ mạ nhớ mạ

ba mất hồi mình còn nhỏ xíu

nên bóng mạ che suốt một đời

mình nghe mạ hiện về cười cười

nghe mạ nói cái thằng. ui chao tội!

thằng con Sơn

Lễ Mạ năm 2020

 

 

A I   B I Ế T
B I Ế T   A I
                      [ Mẹ & Hải]

 

Bầy quỷ dữ
bận áo đỏ
bầy quỷ đỏ
bận áo dữ
con ơi con
mẹ ơi mẹ
biết ngày nào
ngày của mẹ
là ngày nào
ngày của con

hoàng xuân sơn