05/18/2020
Võ Định Hình: H Ậ U T H Á N G T Ư

clip_image002

[Hình: Facebook Cong Pham, Toan Dang]

 

Sau 30 những cái vọng gác gục đầu những cái cổng chào cười hô hố

Sau 30 anh đội ngồi chồm hổm chửi đổng biết thế lày ông đéo đi nính

Sau 30 chị dân quân khóc như ri văn minh oẳn tù tì man rợ

Sau 30 ti vi chạy đầy đường ngoài ta thiếu giống

Sau 30 những quạt bàn, truyền hình, tủ lạnh, đồng hồ, đài, xế . . . khẩn trương cuộc

chạy băng đồng hoành tráng giải thống nhất tổ quốc chỉnh tề

Sau 30 những cái loa phường đục phù mỏ củ lang củ mỳ

Sau 30 những hình nhân ngồi bện cỏ lỏ cái đù đì gãi cào tóe khói

Sau 30 bụng đói trói bụng lép

Sau 30 đổi đồ bù tiền liền núi liền sông liền khúc ruột

Sau 30 guốc đi lốp cốp dép đi lép xép

[Sau 30 cái nồi vẫn ngồi trên cái cốc]

 

V õ Đ ị n h H ì n h

đầu tháng 5 hai mươi mười chín