09/29/2020
Hòang Xuân Sơn: v Ô đ Ề & c Ứ

 

v Ô đ Ề

clip_image002

Kiệm lời với hư không

đêm

bóng trăng thủ thỉ

26. sept. 2020

 

 

c Ứ

clip_image004

Cứ viết về cái chết đi
sợ gì
đời người ai chả qua một lần

Cứ viết về tình yêu đi
đừng ngán
yêu yêu yêu yêu yêu yêu
Cứ viết về nỗi đớn đau
lưỡi cưa đã chia lìa
đôi chân của núi

hxs

24.sept.2020

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020