T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Ngọc Phi: Ghế Trống

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Chiếc ghế trống – Tranh: Dena Cardwell

Tưởng đâu sẽ không còn gặp lại

Bốn năm mà ngỡ mới hôm nào

Ngày ấy, bạn cùng người-muôn-thuở

Bước vào như tiếng nhạc mang theo!

.

 Ngày ấy, Oanh hồn nhiên tự tại

 Nói cười vui như tiếng oanh ca

 Ngày ấy, bữa cơm trưa đạm bạc

 Vẫn còn như thể mới hôm qua!

.

Ngày ấy, nắng sân sau tràn ngập

Màu xanh của lá, của trời xanh

Oanh bước dưới tàn cây mận chín

Bàn tay vờn lá, mắt long lanh

.

 Hôm nay bạn trở về thăm lại

 Một mình, không có bước ai theo

Đón bạn tôi buồn rưng nước mắt!

Một trời hoang vắng cuốn theo sau

.

Chiếc ghế Oanh ngồi nay đã trống

Mênh mông niềm tưởng nhớ bao la

Đôi mắt bạn  buồn như tượng đá

Khoảng trống kia cùng nỗi xót xa

.

Bạn vẫn nói cười bao chuyện vãn

Một mình không có tiếng Oanh thêm

Mênh mông khoảng trống trong lòng ghế

Một bóng Oanh ngồi một cõi riêng

.

Tôi viết đôi vần thơ gởi bạn

Chia niềm đau xót bạn mang theo

Còn chặng đường đời nơi cõi tạm

Biết có còn không để gặp nhau

Ngọc Phi

T.Vấn & Ngọc Phi (16 Tháng 6, 2022 tại San Jose)

©T.Vấn 2022