T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyễn Tường Cường Ra Mắt Sách “Ba Chị Em”

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nhà văn Nguyễn Tường Cường, tác giả “Bèo Giạt” (2014) và “Hệ Lụy” (2016), sẽ cùng với một tác giả khác trong gia đình Nguyễn Tường (Từ Dung với tác phẩm “Hồi Tưởng”) chuẩn bị ra mắt tác phẩm kế tiếp của ông, tuyển tập truyện ngắn và tiểu luận “Ba Chị Em”.

Xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả TV&BH.

T.Vấn & Bạn Hữu