T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Phạm Doanh: Haiku

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Mê cung – Tranh: Thanh Châu

Haiku

Haiku về Thiền như một viên đá ném (hay không ném) xuống mặt hồ phẳng lặng. Ném là Thiền mà không ném cũng là Thiền, miễn là (không) thấy được vòng đồng tâm.

Hành động cầm dùi đánh vào chuông cũng có cùng ý nghĩa với việc không dùi không đánh vào chân không.

Haiku không phải là một phim bộ dài dòng mà là một tấm ảnh chụp lấy một khoảng khắc, một trừu tượng, một tư duy, nên nhiều khi vài chữ cũng đủ. Cái hay và khó hay của Haiku là ở chỗ đó. Đọc một bài thơ Haiku hay như nghe một tiếng khánh cô đọng thật ngắn gọn nhưng ngân nga, để lại ấn tượng lâu trong tâm hồn người.

Haiku on Zen is like a pebble thrown (or not thrown) on a still

water surface of a lake. Throwing (the pebble) is Zen

but not throwing is also Zen, as long as you see (or not see)

the concentric ripples.

The action of striking a hammer against the bell has the same

meaning of (not) striking the vacuum with(out) the hammer.

Haiku is not a long motion picture but a “snap shot” of a

moment, an abstraction or a thought. The beauty and difficulty of

Haiku lie there.

Reading a good Haiku is like hearing a succinct but

resonating bell strike, leaving lasting impression in our souls.

 

Ngư ông không dụng mồi
Con Koi bạc chưa hề sứt mép
Chiều nay về cơm chay

Lữ khách đứng trên cầu
Nhìn nước lũ cuốn đi ảo vọng
Hỏi sao bóng không trôi

Người lên núi định thiền
Nghe gọi tên vẫn còn quay lại
Khi nào mới vô danh?

Người da trắng, vàng, đen
Năm ngón tay, ngón dài ngón ngắn
Tro bụi chỉ một màu.

 

Fischer used no bait

The silver Koi’s lips unhurt

Vege dish tonight

 

Traveler on the bridge

Observing delusions float by

Why does his shadow stay?

 

Man seeking Zen in the mountain

Still reacts when hearing his name

When is he nameless?

 

White, black, yellow people

The fingers of the hand are unequal

Ashes are all gray

 

 

Một ngày làm hai ca
Như cây nến đốt cả hai đầu
Giọt nến chảy thành dòng.

 

Working two jobs

Like burning candles at both ends

Wax drops like tear drops.

 

Phạm Doanh

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021