T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

hồi ký cải tạo

HOÀI NAM: CẢI TẠO NỬA MÙA – VƯỢT BIÊN TÀI TỬ (kỳ 12)

CẢI TẠO NỬA MÙA – VƯỢT BIÊN TÀI TỬ (kỳ 12) Hồi kýHoài Nam NGUYỄN HỮU THIỆN Kỳ 1  Kỳ 2  Kỳ 3  Kỳ 4  Kỳ 5  Kỳ 6  Kỳ 7  Kỳ 8    Kỳ 9  Kỳ 10 Kỳ 11 (tiếp theo kỳ 11) CHƯƠNG 6 – Suối Máu & Tống Lê Chân (tt) Vì tù cải tạo là những người đã

Đọc Thêm »

HOÀI NAM: CẢI TẠO NỬA MÙA – VƯỢT BIÊN TÀI TỬ (kỳ 11)

CẢI TẠO NỬA MÙA – VƯỢT BIÊN TÀI TỬ (kỳ 11) Hồi ký Hoài Nam NGUYỄN HỮU THIỆN Kỳ 1  Kỳ 2  Kỳ 3  Kỳ 4  Kỳ 5  Kỳ 6  Kỳ 7  Kỳ 8    Kỳ 9  Kỳ 10   (tiếp theo kỳ 10) CHƯƠNG 6 – Suối Máu & Tống Lê Chân (tt) Sau đợt thăm nuôi tháng 10/1978, có tin

Đọc Thêm »

HOÀI NAM: CẢI TẠO NỬA MÙA – VƯỢT BIÊN TÀI TỬ (kỳ 9)

CẢI TẠO NỬA MÙA – VƯỢT BIÊN TÀI TỬ (kỳ 9) Hồi ký Hoài Nam NGUYỄN HỮU THIỆN   Kỳ 1  Kỳ 2  Kỳ 3  Kỳ 4  Kỳ 5  Kỳ 6  Kỳ 7  Kỳ 8 (tiếp theo kỳ 8) Khoảng hai tuần lễ sau khi Trung úy Tịch bóp cổ con Mát-đa (Magda) của tôi, viên thủ phó T2

Đọc Thêm »

HOÀI NAM: CẢI TẠO NỬA MÙA – VƯỢT BIÊN TÀI TỬ (kỳ 2)

CẢI TẠO NỬA MÙA – VƯỢT BIÊN TÀI TỬ  (kỳ 2) Hồi ký Hoài Nam NGUYỄN HỮU THIỆN ( kỳ 1) Sau khi xảy ra vụ vượt thoát không thành của hai Đại úy, bầu không khí trong trại cải tạo Thành Ông Năm trở nên ngột ngạt, khó thở hơn trước rất nhiều; phần

Đọc Thêm »
Lưu Trữ