T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

hồi ký cải tạo

HOÀI NAM: CẢI TẠO NỬA MÙA – VƯỢT BIÊN TÀI TỬ (kỳ 15)

PHẦN II:  VỀ MIỀN ĐẤT HỨA (tiếp theo kỳ 14) CHƯƠNG 1 – “Người công dân mất quyền” Tôi được thả về cuối tháng 1/1981, hơn một tuần lễ trước tết Tân Dậu, trong Giấy Ra Trại ghi “Không được cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh sau thời hạn 6 tháng”. Lúc đó

Đọc Thêm »

HOÀI NAM: CẢI TẠO NỬA MÙA – VƯỢT BIÊN TÀI TỬ (kỳ 14)

CẢI TẠO NỬA MÙA – VƯỢT BIÊN TÀI TỬ (kỳ 13) Hồi kýHoài Nam NGUYỄN HỮU THIỆN Kỳ 1  Kỳ 2  Kỳ 3  Kỳ 4  Kỳ 5  Kỳ 6  Kỳ 7  Kỳ 8    Kỳ 9  Kỳ 10 Kỳ 11 Kỳ 12 Kỳ 13 (tiếp theo kỳ 13) CHƯƠNG 6 – Suối Máu & Tống Lê Chân (tt) Bên cạnh khu vực

Đọc Thêm »

HOÀI NAM: CẢI TẠO NỬA MÙA – VƯỢT BIÊN TÀI TỬ (kỳ 13)

CẢI TẠO NỬA MÙA – VƯỢT BIÊN TÀI TỬ (kỳ 13) Hồi kýHoài Nam NGUYỄN HỮU THIỆN Kỳ 1  Kỳ 2  Kỳ 3  Kỳ 4  Kỳ 5  Kỳ 6  Kỳ 7  Kỳ 8    Kỳ 9  Kỳ 10 Kỳ 11 Kỳ 12 (tiếp theo kỳ 12) CHƯƠNG 6 – Suối Máu & Tống Lê Chân (tt) Không biết tù cải tạo ở

Đọc Thêm »

HOÀI NAM: CẢI TẠO NỬA MÙA – VƯỢT BIÊN TÀI TỬ (kỳ 12)

CẢI TẠO NỬA MÙA – VƯỢT BIÊN TÀI TỬ (kỳ 12) Hồi kýHoài Nam NGUYỄN HỮU THIỆN Kỳ 1  Kỳ 2  Kỳ 3  Kỳ 4  Kỳ 5  Kỳ 6  Kỳ 7  Kỳ 8    Kỳ 9  Kỳ 10 Kỳ 11 (tiếp theo kỳ 11) CHƯƠNG 6 – Suối Máu & Tống Lê Chân (tt) Vì tù cải tạo là những người đã

Đọc Thêm »

HOÀI NAM: CẢI TẠO NỬA MÙA – VƯỢT BIÊN TÀI TỬ (kỳ 11)

CẢI TẠO NỬA MÙA – VƯỢT BIÊN TÀI TỬ (kỳ 11) Hồi ký Hoài Nam NGUYỄN HỮU THIỆN Kỳ 1  Kỳ 2  Kỳ 3  Kỳ 4  Kỳ 5  Kỳ 6  Kỳ 7  Kỳ 8    Kỳ 9  Kỳ 10   (tiếp theo kỳ 10) CHƯƠNG 6 – Suối Máu & Tống Lê Chân (tt) Sau đợt thăm nuôi tháng 10/1978, có tin

Đọc Thêm »

HOÀI NAM: CẢI TẠO NỬA MÙA – VƯỢT BIÊN TÀI TỬ (kỳ 9)

CẢI TẠO NỬA MÙA – VƯỢT BIÊN TÀI TỬ (kỳ 9) Hồi ký Hoài Nam NGUYỄN HỮU THIỆN   Kỳ 1  Kỳ 2  Kỳ 3  Kỳ 4  Kỳ 5  Kỳ 6  Kỳ 7  Kỳ 8 (tiếp theo kỳ 8) Khoảng hai tuần lễ sau khi Trung úy Tịch bóp cổ con Mát-đa (Magda) của tôi, viên thủ phó T2

Đọc Thêm »
Lưu Trữ