T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

truyện tù cải tạo

HOÀI NAM: CẢI TẠO NỬA MÙA – VƯỢT BIÊN TÀI TỬ (kỳ 14)

CẢI TẠO NỬA MÙA – VƯỢT BIÊN TÀI TỬ (kỳ 13) Hồi kýHoài Nam NGUYỄN HỮU THIỆN Kỳ 1  Kỳ 2  Kỳ 3  Kỳ 4  Kỳ 5  Kỳ 6  Kỳ 7  Kỳ 8    Kỳ 9  Kỳ 10 Kỳ 11 Kỳ 12 Kỳ 13 (tiếp theo kỳ 13) CHƯƠNG 6 – Suối Máu & Tống Lê Chân (tt) Bên cạnh khu vực

Đọc Thêm »

HOÀI NAM: CẢI TẠO NỬA MÙA – VƯỢT BIÊN TÀI TỬ (kỳ 13)

CẢI TẠO NỬA MÙA – VƯỢT BIÊN TÀI TỬ (kỳ 13) Hồi kýHoài Nam NGUYỄN HỮU THIỆN Kỳ 1  Kỳ 2  Kỳ 3  Kỳ 4  Kỳ 5  Kỳ 6  Kỳ 7  Kỳ 8    Kỳ 9  Kỳ 10 Kỳ 11 Kỳ 12 (tiếp theo kỳ 12) CHƯƠNG 6 – Suối Máu & Tống Lê Chân (tt) Không biết tù cải tạo ở

Đọc Thêm »

HOÀI NAM: CẢI TẠO NỬA MÙA – VƯỢT BIÊN TÀI TỬ (kỳ 11)

CẢI TẠO NỬA MÙA – VƯỢT BIÊN TÀI TỬ (kỳ 11) Hồi ký Hoài Nam NGUYỄN HỮU THIỆN Kỳ 1  Kỳ 2  Kỳ 3  Kỳ 4  Kỳ 5  Kỳ 6  Kỳ 7  Kỳ 8    Kỳ 9  Kỳ 10   (tiếp theo kỳ 10) CHƯƠNG 6 – Suối Máu & Tống Lê Chân (tt) Sau đợt thăm nuôi tháng 10/1978, có tin

Đọc Thêm »

Vương Mộng Long: Ngọc Nát

Âm Vang – Tranh: Thanh Châu (Câu chuyện vượt ngục của những người tù CS năm xưa, được kể lại bằng một giọng văn tỉnh táo, mạch lạc và lôi cuốn ngay từ đầu. Để lưu giữ lại một đoạn đời khó quên của những người tù cải tạo, và nhất là để gởi lại

Đọc Thêm »

Phạm Đức Nhì: NỤ CƯỜI CỦA TĂNG NGỌC HIẾU (*)

  Lúc mới đến Trại Trừng Giới A20 tôi với anh Tăng Ngọc Hiếu tuy khác đội nhưng cùng ở nhà 3. Cả hai đều ở tầng trên; tôi nằm cách anh 5, 6 người; tuy gần…mà xa. Cả tháng chỉ nhìn nhau chứ không ai nói với ai câu nào. Sau khi điểm danh

Đọc Thêm »
Lưu Trữ