T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Một 11, 2022

Hoàng Xuân Sơn: ĐI CHỢ

  Những người đi chợ dọc đường lễ tuyết trợt lời chào thăm hỏi nhau hé ra. mặt bịt, tuồng như biết còn nhớ tên quen một buổi nào   hai năm ba năm dính như chết cứng vào hãm địa chốn nhân trần thèm đi ra khỏi đời thúc thủ mà nặng vô cùng

Đọc Thêm »

Ngộ Không: Chữ nghĩa làng văn (Kỳ 217)

Chữ nghĩa làng văn Với khái niệm căn bản của thể truyện, như chữ “truyện”, chẳng hạn. Chính chữ “truyện” ấy là điều rất đáng nói. Trong tiếng Anh cũng có chữ truyện tương tự: story. Tuy nhiên, trong tiếng Anh, như là một thuật ngữ văn học, chữ story rất ít được dùng, phần

Đọc Thêm »
Lưu Trữ