T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Hoàng Xuân Sơn: ĐI CHỢ

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

clip_image002

 

Những người đi chợ dọc đường lễ

tuyết trợt lời chào thăm hỏi nhau

hé ra. mặt bịt, tuồng như biết

còn nhớ tên quen một buổi nào

 

hai năm ba năm dính như chết

cứng vào hãm địa chốn nhân trần

thèm đi ra khỏi đời thúc thủ

mà nặng vô cùng một bước chân

 

đi chợ. chất đầy xe phẩm vật

nghe lòng trống rỗng nỗi phù hư

mây bay thì cứ mây bay sảng

về tới thiên san đỉnh tối hù

 

nghịch lý không chừng xuôi vạn lý

mốt mai trời đất thông thống nhau

ẵm bồng theo phúc phần tối ám

cùng đến như lai cảm nhiệm mầu

 

h o à n g x u â n s ơ n

27 tháng mười hai, 2021.

 

 

 

 

©T.Vấn 2022