T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Năm 1, 2022

Trần Vấn Lệ: Phân Biệt Vùng Miền

Pháo bông hay pháo hoa?  Nói pháo gì cũng được!  Người Việt mình một nước, cách nói chia vùng miền! Hôm nay…ngày vô duyên, tôi buồn buồn lẩn thẩn, nhớ, nhớ gì nhiều lắm, đau, đau…lòng, cũng nhiều! (*) Nhớ bà con liêu xiêu gánh gồng đi chạy giặc…Nhớ quá những đôi mắt…nắng mà mưa

Đọc Thêm »

Hoàng Quân: LONG LANH MÀU TRỜI

Xin Bấm Vào Đây Để Mở Hoặc Tải Về Máy Long Lanh Màu Trời, hay lá thư gửi vào Không Long Lanh Màu Trời, tựa một đoản văn tự sự, được Hoàng Quân chọn dùng làm tựa cho cuốn tuyển tập thứ tư của riêng mình, sau Bông Hoa Trên Phím (2015), Nhớ Tiếng À

Đọc Thêm »
Lưu Trữ