T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Tám 2, 2022

Ngân Bình: LỜI DẶN DÒ CỦA MÁ

Gia đình tôi không thuộc hệ giàu sang, nên khi qua đời, Má không để lại gì cho tôi -đứa con duy nhất- ngoài các dòng chữ trên những mảnh giấy rời, cất trong bọc plastic, được giấu kín dưới đáy tủ mà tôi đã tình cờ tìm thấy khi dọn dẹp lại căn phòng

Đọc Thêm »
Lưu Trữ