T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Chín 26, 2022

Hoàng Xuân Sơn: NHÀ KÍN

Nhà kín còn mưa đêm nay ánh vàng lưới nhợt chia bày xuyến xao đời mai vẫn kín khung rào làm sao chân nguyệt bước vào hiên khuya thúy đã xao.  xanh giọt.  kề mưa bên tràng hạt còn lê chuỗi nằm kín trời một tuổi xa xăm thâm kim đốm mộng về xăm da

Đọc Thêm »
Lưu Trữ