T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

November 30, 2022

TIỂU LỤC THẦN PHONG: CHẲNG PHẢI MUỐN THẾ

 Trời trở lạnh rồi, những ngày gần cuối năm thời gian hao hớt dần thì cái lạnh lại tăng lên. Lá vàng không còn lác đác như đầu mùa mà giờ từng đám, từng vạt đổ ào ạt, trên mặt đất dường như phủ kín bởi sắc màu lá. Những chiếc lá đủ màu sắc

Đọc Thêm »
Lưu Trữ