08/04/2020
Phạm Doanh: Bất tri bất ngộ/Hoạt/Lần đầu nằm cạnh bên em

Đợi chờ – Tranh: Thanh Châu

 

Bất tri bất ngộ

Tôi bò ngang giống như cua
Nhỏng chân, xoải bộ, con rùa chui qua
Tôi quỳ dưới tượng Phật Bà
Nam mô Di Lặc, Phổ Đà độ siêu
Mặt xanh tàu lá chuối tiêu
Tại em cắt chỉ cho diều đứt giây
Sống đời sâu bọ bao ngày
Bất tri, bất ngộ nửa thày nửa ma.

 

Hoạt

Trưa nay nhân ngày lễ tình nhân
Anh rủ ăn trưa ở tiệm gần
Em gọi tái gầu tô nhỏ nhỏ
Còn anh kêu một phở gái tân
Cái cô chạy bàn tròn xoe mắt
Không hiểu phở chi, chú gọi lầm?
Em đá dưới bàn sưng cả ngón
Anh đành phải đặt phở tái gân .

Lần đầu nằm cạnh bên em

Lần đầu nằm cạnh bên em
Lòng mềm như cỏ trên thềm sương mai
Không gian thơm ngát hương lài
Môi em ảo mộng nở đài phong vân.

 

Phạm Doanh