09/18/2020
h o à n g x u â n s ơ n: C Ò N Đ Ó

 

 

Núi rừng còn lại hốc khô

những viên đá cuội mơ hồ tung bay

tôi đi khe suối hao gầy

con sông chết sớm mùa mây tự trầm

đi đi.  tao tác hồ cầm

xốn xang đờn nhị nâu bầm phách lan

đi đi cùng nỗi tan hàng

cùng neo gắng gượng tình tang mỏ người

quặng buồn như tuổi thôi nôi

ô hay đá cũng ngậm ngùi xuân xanh*

đi đi vào một khúc quành

lọt vô khúc rẽ vàng hanh nỗi đời

 

h o à n g  x u â n  s ơ n

tháng 5/2020

*ý, Trịnh Công Sơn

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020