09/24/2020
h o à n g x u â n s ơ n: T Ĩ N H V Ậ T/L Á c UỘ i

clip_image002

Tranh: Autum walk (1896) by Antonín Slavícek

Sưu tầm: Cao Vị Khanh

 

T Ĩ N H V Ậ T

 

[ lẻ loi hồn cũ

                          cương cường điệu tân ]*

chiếc xe đạp đạp một mình

trên lối cỏ

tôi đi bộ theo chiếc bóng

bên ngoài rìa cây

lá buông bỏ

một đoạn tình

22.9.20

*( Lục Bát HXS)

 

 

l Á  c UỘ i

 

Tôi vẫn đi tìm chút hạnh phúc người đánh rơi dọc đường

hôm nhặt được viên sỏi

ngỡ là hồng ngọc ban mai

hóa ra khuôn ngực trời

đã chớm cùng thu muộn

 

h o à n g  x u â n  s ơ n

[7:03 am]
7.8.20

 

 

 

 

©T.Vấn 2020