T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Giới Thiệu Tác Phẩm

Nguyễn Thị Thụy Vũ: Không Đứng Mãi Trong Tranh

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI Trân trọng giới thiệu: Lê Chiều Giang KHÔNG ĐỨNG MÃI TRONG TRANH*   Nguyễn Thị Thụy Vũ Viết thay Lời Tựa “Không Đứng Mãi Trong Tranh” Lê ChiềuGiang Khi biết ý Lê Chiều Giang in tác phẩm đầu tay và duy nhất này, nhiều phần cô dành tặng đến những bạn

Đọc Thêm »

Phan Tấn Hải: Ngô Thế Vinh ấn hành bản song ngữ: “Mekong Dòng Sông Nghẽn Mạch / Mekong The Occluding River”

  Bạn muốn biết về tình hình Sông Mekong, nơi nuôi sống 20 triệu dân Việt Nam và cũng là dòng sông chiến lược đang bị Trung Quốc chẹn họng đầu nguồn? Tác phẩm song ngữ “Mekong Dòng Sông Nghẽn Mạch / Mekong The Occluding River” dày 700 trang của Ngô Thế Vinh đã ghi

Đọc Thêm »
Lưu Trữ