T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Giới Thiệu Tác Phẩm

Phan Tấn Hải: “Tháng hai. Lấy mực ra và khóc.”

Thi ca đương đại từ Ukraine Ba bài thơ của Iya Kiva, do Amelia Glaser và Yuliya Ilchuk dịch Tạp chí Literary Hub, ngày 25/2/2022 “Tôi vừa nghe ba tiếng nổ,” nhà thơ Iya Kiva đăng lên trang Facebook của bà vào đêm 23/2/2022. “Hãy chờ… đang xảy ra.” Kiva, một nhà thơ, dịch giả

Đọc Thêm »

Ngu Yên: Tạp Chí Đọc và Viết. Số 8 tháng 2, 2022

Đã Phát Hành Tạp Chí Đọc và Viết. Số 8 tháng 2, 2022 MỤC LỤC Số 8, 2022  Số Đặc Biệt về Thi Ca 1- Khuynh Hướng Thơ 2022. Hannah Aizenman.          the New Yorker. (27 tháng 12, 2021).  2- Thi Ca. Những Gì Đã Xảy Ra Trong Thế Kỷ 21.  3- Truyện Ngắn Iran:

Đọc Thêm »

Phan Tấn Hải: Đọc Thơ Nguyễn Thị Khánh Minh

Có những buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều và buổi tối.  Khi tôi ngồi tịch lặng ngoài hiên. Đôi khi có chút gió, có khi trăng rất mờ vào đêm, hay sương còn lạnh vào ban mai. Có khi buổi trưa trong xóm vắng không người, thoảng tiếng xe chạy ngoài phố xa vọng tới.

Đọc Thêm »

Lê Hữu: Những sợi vắn, sợi dài trong truyện Hoàng Quân

“Ký ức biết chọn lọc, chỉ giữ lại những mầu hồng mà thôi.” Tôi nhớ đã đọc câu ấy trong truyện ngắn nào của Hoàng Quân, dường như nhân vật nào ở trong truyện đã thốt lên như vậy. Tôi không chắc có phải tác giả đã để nhân vật nói thay cho mình nhưng

Đọc Thêm »

Ngu Yên: Tạp Chí Đọc và Viết số 4&5

Tạp Chí Đọc và Viết Số 04, Bất Định Kỳ Tháng 9, 2021 MỤC LỤC SỐ 4 1-Leonard Cohen. Thơ & Nhạc Dịch. 2- Từ Chuyện Người Cắt Thịt. Phiếm Luận 3- Ở Một Nơi Khác. Thơ 4- Thấy Chúa Trong Dê. Suzanne Bradbeer, Kịch 10 phút. 5- Hiểu Được Bao Nhiêu Về Nỗi Buồn,

Đọc Thêm »
Lưu Trữ