T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Hoàng Xuân Sơn: Đ Ừ N G  B A O  G I Ờ  H Ứ A [Lê Tín Hương]

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Ảnh (Tác Giả)

Lê Tín Hương, người nữ sinh Đồng Khánh Huế một thời viết những sầu khúc da diết, đậm đà, quyến luyến nay đi đâu về đâu? Thời gian tựa cánh chim bay . . . ( Cung Tiến – Hoài Cảm )


Đ Ừ N G  B A O  G I Ờ  H Ứ A [Lê Tín Hương]

Đừng bao giờ hứa mai sau ta luôn bên nhau Thời gian tựa cánh chim bay, bay nhanh xa xăm như cơn mộng thắm Tình yêu giọt nước trong xanh theo mưa lênh đênh Dù cho tình có mong manh cũng đã cho ta muôn suối thần tiên.
Hẹn thề chi em ơi, đường đi xa vời vợi Giờ những bước mong manh nào ai chắc đường sẽ không gập ghềnh Mây trên trời thường hay thay sắc Nắng ban mai chiều nay sẽ phai và ai biết mưa buồn thấm ngày mai.
Đừng bao giờ hứa mai sau khi ta yêu nhau Đừng bao giờ nói lên câu chia phôi trên môi khi xuân còn mới Tình như lời hát cất cao cho tim xôn xao Ngày ta tìm đến bên nhau ru nhau nguôi quên bao nỗi muộn phiền.

v o c a l i s t  :  h o à n g  x u â n  s ơ n
https://www.youtube.com/watch?v=S3PCiImGz0I

ĐỪNG BAO GIỜ HỨA, Lê Tín Hương – Hoàng Xuân Sơn, 8 Jan.2022,LIVE (mp3cut.net) – YouTube