T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Hoàng Xuân Sơn: NHỚ THƯƠNG SÀI GÒN

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Phố Cũ – Tranh: Thanh Châu

Anh mất quê nhà ngay đêm nay

ngồi bên nhau tưởng xa bao ngày

anh biết mai này đi biệt xứ

hồn trở về không lúc rượu say . . .

 [ HXS, Viễn Phố 1989]

 Những năm sau 75, lao đao đời cơm áo, đánh mất cuộc đời, đánh mất chính mình ngay giữa lòng quê. Có ai vừa cất tiếng hát, từ những giọt lệ nghìn trùng – “ Tôi giờ như con thú hoang lạc đàn. Từng ngày qua từng kiếp sống quên thời gian . . .” Sài Gòn ơi thôi đành vĩnh biệt. Nhớ Sài Gòn. Khóc Sài Gòn.

Rồi sẽ ra đi không hẹn đến

chào đêm Sài Gòn ngất ngây say

chào nỗi buồn vui đời uống cạn

đêm không về uống nốt đêm mai. . . [HXS]

“Sài gòn ơi, tôi xin hứa rằng tôi trở về” . . .

Xin cùng nhau hát lại Sài Gòn Ơi Vĩnh Biệt của Nam Lộc, để nghe đời đậm vết thương đau!

 { Vocalist: Hoàng Xuân Sơn }

(Tựa bài nhạc viết trên Youtube Vĩnh Biệt Sài Gòn không đúng. Tựa đúng là Sài Gòn Ơi, Vĩnh Biệt!

VĨNH BIỆT SÀI GÒN , Nam Lộc – HXS , 31 tháng 3 năm 2021 YOUTUBE.COM

https://www.youtube.com/watch?v=zcrJ4agctmI

VĨNH BIỆT SÀI GÒN , Nam Lộc – HXS , 31 tháng 3 năm 2021

Hoàng Xuân Sơn