03/09/2017
Hoàng Xuân Sơn: suốt

_MG_4901

Ảnh (Lưu Na)

 

cứ thế.  cứ thế nhé

đường mình đi mình đi

bóng âu vàng hải thệ

cánh nâu sồng của ni

 

tiếng đàn na ngân mãi

trong đêm lỡ hội trần

giọt sương xanh cầm thủ

nằm nghe vết xe lăn

 

thất thất.  rồi qua bát

nét âm trầm pha gương

một đôi lần tóc ngạc

trắng thêm sợi của buồn

 

đường mình đi.  đi đâu

đi lâu rồi về mau

cơn mưa thiều sực chín

một cuộc hẹn thông làu

 

 

hoàng xuân sơn

6 oct. 2016

 

 

 

 

©T.Vấn 2017