T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Ngọc Phi: THĂM BẠN

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Lối Đá – Tranh: Mai Tâm

(tặng Trần Lê Việt)

Thơ hỏi bạn ta nay thế nào?
Tay còn buông dại, chân thì sao?
 Bước đi đã đỡ hơn chút đỉnh?
Thể dục thường xuyên, ăn uống sao?
Nhớ bạn ta buồn rơi nước mắt
Câu thơ, khúc nhạc thuở xa nào
Dạt dào trong trái tim già cỗi
Lòng dạ điêu tàn xương cốt hao!
Riêng ta vẫn tháng năm sầu lặng
Gối mỏi đau, chân bước thấp cao
Ôi thôi! Cái chuyện đời sinh, tử
Lão, bệnh do trời biết nói sao?
Bạn ơi! ráng bò qua con dốc!
Dốc đời nghiêng ngả bóng trăng sao!

Ngọc Phi
(mờ sáng 14/3/2023)

©T.Vấn 2023