T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Phạm Doanh: Hồi tâm, nghiệm cõi ta bà – Chung khúc/Ta, người chưa diệt chữ Tình

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trăng sông quê – Tranh: Mai Tâm

 

Hồi tâm, nghiệm cõi ta bà – Chung khúc

Ngồi đây hát,
ngồi đây hát,
vỗ mạn thuyền
vỗ mạn thuyền

Bóng trăng hư ảo, một miền tiêu dao
Mái chèo khuấy động ánh sao
Vỡ tan,
vỡ tan rồi lại tụ vào lung linh
Sá gì một kiếp phù sinh
Đáng gì là những mối tình lãng du

Mặc thuyền trôi,
Mặc thuyền trôi,
hướng trung lưu
hướng trung lưu

Nào tâm bất định, nào ưu tư cùng
Lụy phiền một túi cho chung
Thả theo dòng nước đến vùng giác minh
Dù không câu kệ lời kinh
Huệ tâm cảm nhận thể hình vô biên

Thoát thân tục,
nhập chân thiền
Con đường là đạo tự nhiên bất cầu
Chẳng mong về đến nơi đâu …

 

(Bản Anh Ngữ – Tác giả chuyển dịch)

Contemplating the world in self-reflection – Closing Sutra

Drumming on the boat rail and singing
Glimmering moon in nirvana like settings
The paddle disturbs the reflection of twinkling stars
Destroyed but instantly recovered 
Not worth hanging on to this ephemeral life
Not worth remembering the passionate loves

The boat floats to the mid-river
Unsteady mind and perturbation
and anxiousness together into a bag
let them go with the stream to the enlightened zone
Although without sutras, without prayers
The lotus heart perceives the endless being

Escaping the fleshly one to enter Zen
The true Tao is natural, not enforced
and requires no destination.

 

Ta, người chưa diệt chữ Tình

Bản buôn miền Thượng tìm sư
Trên đường ngửa mặt trầm tư chín lần
Bờ vai bám trắng bụi trần
Muôn ngàn tiếng gọi xa gần cõi ma
Chứng nhân chẳng có,
mình ta
Lần theo vách núi,
xuống phà,
về Kinh
Ta, người chưa diệt chữ Tình
Mong gì ngộ,
giác,
giữa thinh không này.

 

(Bản Anh Ngữ – Tác giả chuyển dịch)

I, a captive of passions, of love

On the search of masters in highland villages
I stopped nine times, looking skyward, contemplating
My shoulders covered with white dust
Thousand demonic hails near and far
All by myself and no witnesses
I sloped off the mountain, returned by ferry to the urban area
How could I, a captive of passions, of love,
expect enlightenment under the sky.

Phạm Doanh

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021