T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

30 tháng 4

T.Vấn: Thêm một cơn bão dữ

  Giữa cơn lốc tháng Tư- Tranh: Trần thanh Châu (Seattle) 1. Tháng Tư là tháng độc ác nhất (April is the cruellest month) (T.S. Eliot, The Wasteland) Mới năm ngóai đây, giật mình thức giấc trong đêm vì những hột mưa to như những hột bắp khô rơi rào rào trên mái nhà, tôi

Đọc Thêm »

T.Vấn: Thêm một ngày 30 tháng 4

Chú thích của tác giả : Bài viết dưới đây được phổ biến từ dịp tháng 4 năm 2007. Tiếp theo sau sự xuất hiện chính thức của nó trên diễn đàn Talawas và Việt Norway, tác giả bài viết còn thấy nó tái xuất hiện rải rác trên một vài trang mạng hải ngọai,

Đọc Thêm »
Lưu Trữ