T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Bảy 2022

Ngộ Không Phí Ngọc Hùng: Mai đây (Câu thơ tìm nhau) (1)

       Lão đang khăn gói gió đưa cho một chuyến đi xa…để đời.        Để thăm bạn già từ cái thuở láo ngáo, chưa gặp nhau nhưng lão cũng biết tỏng rằng, không ngòai thưởng lãm trà đắng chát thì cũng ngắm mấy cọng lan đến…xanh mắt. Lại nữa, với ai chẳng biết, chứ với

Đọc Thêm »

Thuở ban đầu Nam – Bắc gặp nhau

Ảnh (vntaiwan.catholic.org.tw) 20 tháng 7 năm 2022, đúng 68 năm ngày ký kết Hiệp Định Geneve 20-7-1954 chia đôi đất nước và mở đầu cho cuộc chạy trốn cộng sản của hơn 1 triệu người miền Bắc di cư vào Nam tìm tự do và cũng mở đầu cho một giai đoạn lịch sử vừa

Đọc Thêm »

Vương Trùng Dương: HÀ THANH, Hạc Vàng Về Cõi Thiên Thu

 “Trong như tiếng hạc bay qua” (Kiều – Nguyễn Du) “Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản, Bạch vân thiên tải không du du” (Thôi Hiệu) Bài nầy viết năm 2000 với tựa đề “HÀ THANH, Chim Hoàng Oanh Đất Thần Kinh” cho tờ Thế Giới Nghệ Thuật (Lâm Tường Dũ, chủ bút & tôi,

Đọc Thêm »

Nguyễn Hàn Chung: phải chi/ảo/cái không của mình/lạc/có đời nào biết/hội lớp

phải chi mặt nàng sáng láng thế nihỏi saogã chẳng từ si tới cuồngphải chi mắt đượm chút buồnthì đâu đến nỗi buông tuồng câu thơ ảo các nhà thơ thật tức cườicố tin có gái đôi mươi si mìnhđêm đêm ráng rẩm thơ tìnhsáng ra hoảng vía triều đình nếp nhăn cái không của

Đọc Thêm »

Định cư 1 triệu người Bắc trên đất miền Nam

20 tháng 7 năm 2022, đúng 68 năm ngày ký kết Hiệp Định Geneve 20-7-1954 chia đôi đất nước và mở đầu cho cuộc chạy trốn cộng sản của hơn 1 triệu người miền Bắc di cư vào Nam tìm tự do và cũng mở đầu cho một giai đoạn lịch sử vừa bi thương

Đọc Thêm »

Tổ chức di cư và định cư 1954

20 tháng 7 năm 2022, đúng 68 năm ngày ký kết Hiệp Định Geneve 20-7-1954 chia đôi đất nước và mở đầu cho cuộc chạy trốn cộng sản của hơn 1 triệu người miền Bắc di cư vào Nam tìm tự do và cũng mở đầu cho một giai đoạn lịch sử vừa bi thương

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: MÙA  HÈ  THẬT  NGẮN

Gayle Kabaker điểm tâm cây có lá mừng chút hây hây gió của chưng cất nồm mùa hè rỗn rãng vòng ôm nắng thì kêu mệt người lồm cồm đi thẫm xanh hái vội nhu mì tặng vườn nhà đẹp hoa thi đóa mùa rồi người thầm đếm giấc mơ mệt chân ngồi nghỉ cùng

Đọc Thêm »

Quảng Tánh Trần Cầm: dối trá nhểu nhão/    

dối trá nhểu nhão  ̶ ̶ ̶ ̶  mầm mống của tội lỗi là…   hắn cười khà khà lên mặt kẻ cả . xùi bọt mép phun châu nhả ngọc liên tu bất tận nổ tung tóe đất trời . xin đừng bơm thêm lời tụng ca kệch cỡm xin đừng vỗ tay kéo

Đọc Thêm »
Lưu Trữ