Tù Khúc

Chiến Mã -Tranh của Trần Thanh Châu Lời tác giả : Bài viết này không mới. Nó hình thành từ bài tựa cho tập nhạc ” Chiến Mã Ca ” […]

  ( Hát Trong Tù – Tranh : Trần Thanh Châu ) Chúng tôi đã sống qua một thời, mà giờ đây khi ngoảnh lại nhìn, không ai trong chúng […]

Lê Trần & Trọng Minh : Quê hương ba vòng ngục tù Quê hương ba vòng ngục tù – Tranh : Trần Thanh Châu Về bài tù khúc “ Quê […]

    Vũ Cao Hiến : Quân trường xưa Quân trường xưa – Tranh : Trần Thanh Châu “ . . . tôi được nghe lại với niềm xúc cảm […]

Chúa nhật của người tù – Tranh : Trần Thanh Châu Trần Ngọc Phong đã nói về tù khúc “ Chúa Nhật của người tù “ trong một cuộc trao […]

Việt Long : Chuyến tàu về Nam Chuyến tàu về Nam – Tranh : Trần Thanh Châu “Chuyến tàu về Nam” là một trong những bài tôi rất ưng ý, vì nói […]

  Trần Lê Việt & Lê Trần : Chiến Mã Ca Tranh : Trần Thanh Châu   “ . . . Ngựa về gục khóc trường giang lạnh Gươm súng […]

Phạm Thiên Tứ & Phạm Kim Khôi : Lữ Khách   Lữ Khách – Tranh : Trần Thanh Châu ” . . . Trong số hàng trăm ca khúc được […]

  Vũ Cao Hiến : Ngày xa Đà Nẵng Ngày xa Đà Nẵng -Tranh : Trần Thanh Châu Tất cả những bài tù khúc đều được ghi lại theo trí […]

  Lê Trần & Trọng Minh : Giọt Lệ Đen Giọt Lệ Đen – Tranh : Trần Thanh Châu Về bài tù khúc “ Giọt lệ đen “, anh Lê […]

Trang 1 of 7
1
2
3
4
...
» 7